->  Foto 2012 >>> 6.4.2012.: -71 slika-obredi Velikog petka u crkvi

 

Veliki petak u Vidu 6.4.2012.

 U župnoj crkvi održani su obredi Velikog petka (trajali su tri sata). Bogoslužje se odvija u nekoliko dijelova. Na početku se pjeva muka Kristova što traje oko 40 minuta. Pjevanje se vrši na način da jedan od pučkih pjevača pjeva odlomak muke, i kako se događaj odvija, svećenik pjeva riječi koje je izgovarao Krist, drugi pjevač riječi Poncija Pilata a zbor riječi pučanstva. Cijelo vrijeme obreda žudije se izmjenjuju po četvorica ispred oltara gdje stražare. Nakon muke slijedi sveta pričest a u trećem dijelu je otkrivanje križa i klanjanje križu što čine svi nazočni u crkvi. Potom slijedi procesija sa žudijama. Taj dio je specifičan jer u procesiji sudjeluje i tzv. Šimun, koji nosi drveni križ od 30 kilograma cijelim putem u pratnji četvorice žudija. Za nošenje križa zavjetuju se mještani, za što se je potrebno predbilježiti godinama ranije. Za sada je „zauzeto“ slijedećih 15-ak godina. „Šimun“ je odjeven u crnu odjeću i prekriven preko glave da se nezna njegov identitet što je poteklo iz doba komunizma kako nositelj križa nebi imao problema s tadašnjom vlašću. Cijela procesija ide kroz mjesto, a dionica je duga oko kilometar. Šimun (iz zavjeta) najčešće ide bos cijelo to vrijeme noseći križ. Tijekom obreda, umjesto zvona dva dječaka čevrtaju na drvene „čevrtaljke“. Po završetku procesije slijedi kratko pjevanje nakon čega se vjernici razilaze u tišini. Iako je jutros bilo kiše, večeras nije bilo padalina, a nije bilo niti hladno, temperatura je bila oko 15 stupnjeva. (foto BM) Ostale galerije: 150 slika i 34 slike

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge