->  Žudije -> FESTIVAL žudija >>> 97 slika-14.festival žudija Vrlika 

 

14.Festival žudija-Vrlika 21.IV.2014.-1.dio

(foto bm)   >>>još: 170 slika(sa opisom) 56 slika, 60 slika 240 slika , Video, naše žudije

panoramska slika sa Česme uoči sv. mise:

panoramska slika sa snimanja milenijske fotografije:

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

dolazak i doručak u školi
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
mimohod žudija do Česme
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
sveta misa
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
odlazak na smotru žudija
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
u iščekivanju smotre koju je vršio vođa vrličkih čuvara Kristova groba
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
odlazak na sportski centar na snimanje Milenijske fotografije
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Milenijska fotografija na ŠRC Česma, žudije su bile poredane u obliku crkve sv. Spasa
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
priprema za festival žudija u areni Česme...
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

Trombunjeri iz Lobora i Marije Bistrice plotunima su označili početak festivala