->  Žudije -> FESTIVAL žudija >>> 182 slike-15.festival žudija Vidonje 

 

15.Festival žudija-Mlinište 6.IV.2015.

U Mliništu (12 km od Metkovića) u župi Vidonje, općina Zažablje održan je 15.festival žudija na kojem je sudjelovalo 29 župa koje njeguju tradiciju Čuvara Kristova groba. Žudije su se postrojile na nasipu uz rijeku nakon čega je održana smotra. Kuburaši iz Marije Bistrice i Lobora opalili su gromoglasne plotune da bi se žudije potom ukrcale u lađe veslajući do crkve Srca Isusova i Marijina gdje je idejni začetnik Šime Strikoman napravio još jednu u nizu Milenijskih fotografija. Za sve nazočne održana je sveta misa koju je u svojoj rodnoj župi predvodio splitsko-makarski nadbiskup msgr Marin Barišić. Poslije mise i uvodnih govora domaćina načelnika općine Ivana Obradovića i dožupanice Marije Vučković puku se predstavio i pjesnik Nadomir Tadić-Šutra koji je bio i jedan od voditelja programa. Slijedilo je predstavljanje svih skupina sa svojim običajima. Na kraju su nastupile žudije župe sv.Frane Imotski gdje će se dogodine održati 16.festival. Ispred crkve domaćini su za nazočne postavili stolove sa kolačima i jelom.

>>> 129 slika smotra i sveta misa  i  i 276 foto    >>> Popis župa sudionika i program          >>> video žudije Vid

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

           
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
           
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
           
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
           
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(25)
850 X 565
136 KB
(26)
850 X 565
138 KB
(27)
850 X 565
109 KB
(28)
850 X 567
99 KB
(29)
850 X 567
103 KB
(30)
850 X 565
152 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(31)
850 X 565
158 KB
(32)
850 X 565
99 KB
(33)
850 X 567
101 KB
(34)
850 X 565
100 KB
(35)
850 X 565
125 KB
(36)
850 X 565
125 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(37)
850 X 565
121 KB
(38)
850 X 565
115 KB
(39)
498 X 750
107 KB
(40)
850 X 565
108 KB
(41)
850 X 567
98 KB
(42)
850 X 565
133 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(43)
850 X 565
140 KB
(44)
850 X 567
91 KB
(45)
850 X 567
112 KB
(46)
850 X 567
94 KB
(47)
850 X 567
115 KB
(48)
850 X 565
149 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(49)
850 X 565
118 KB
(50)
850 X 589
89 KB
(51)
850 X 565
119 KB
(52)
850 X 565
123 KB
(53)
850 X 565
129 KB
(54)
850 X 565
144 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(55)
850 X 565
128 KB
(56)
850 X 565
142 KB
(57)
850 X 565
142 KB
(58)
850 X 565
137 KB
(59)
850 X 567
138 KB
(60)
850 X 565
149 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(61)
850 X 565
139 KB
(62)
850 X 565
122 KB
(63)
850 X 567
89 KB
(64)
850 X 565
122 KB
(65)
850 X 567
91 KB
(66)
850 X 567
87 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(67)
850 X 565
147 KB
(68)
850 X 565
129 KB
(69)
850 X 565
127 KB
(70)
850 X 565
127 KB
(71)
850 X 567
119 KB
(72)
850 X 565
141 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(73)
850 X 567
106 KB
(74)
850 X 565
138 KB
(75)
850 X 567
121 KB
(76)
850 X 565
162 KB
(77)
850 X 565
117 KB
(78)
850 X 565
122 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(79)
850 X 565
123 KB
(80)
850 X 565
121 KB
(81)
850 X 567
102 KB
(82)
850 X 565
115 KB
(83)
850 X 565
110 KB
(84)
850 X 565
118 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(85)
850 X 565
115 KB
(86)
850 X 567
119 KB
(87)
850 X 565
111 KB
(88)
850 X 565
129 KB
(89)
850 X 581
101 KB
(90)
850 X 565
106 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(91)
850 X 565
106 KB
(92)
850 X 565
130 KB
(93)
850 X 565
127 KB
(94)
850 X 565
128 KB
(95)
850 X 567
132 KB
(96)
850 X 565
131 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(97)
850 X 565
109 KB
(98)
850 X 565
145 KB
(99)
850 X 565
117 KB
(182)
850 X 565
153 KB
(182)
850 X 565
111 KB
(182)
850 X 565
137 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(182)
850 X 565
98 KB
(182)
850 X 565
114 KB
(182)
850 X 565
94 KB
(182)
850 X 565
73 KB
(182)
850 X 565
79 KB
(182)
850 X 565
104 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(182)
850 X 565
111 KB
(182)
850 X 565
100 KB
(182)
850 X 565
118 KB
(182)
850 X 565
124 KB
(182)
850 X 565
110 KB
(182)
850 X 565
114 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(182)
850 X 565
114 KB
(182)
850 X 565
110 KB
(182)
850 X 565
111 KB
(182)
850 X 565
104 KB
(182)
850 X 565
110 KB
(182)
850 X 565
124 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(182)
498 X 750
99 KB
(182)
850 X 565
110 KB
(182)
850 X 565
102 KB
(182)
850 X 565
99 KB
(182)
850 X 565
115 KB
(182)
850 X 565
99 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(182)
850 X 565
112 KB
(182)
850 X 565
122 KB
(182)
850 X 565
130 KB
(182)
850 X 565
109 KB
(182)
498 X 750
87 KB
(182)
850 X 565
99 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(182)
850 X 568
87 KB
(182)
850 X 565
117 KB
(182)
850 X 565
125 KB
(182)
850 X 565
112 KB
(182)
850 X 565
95 KB
(182)
850 X 565
118 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(182)
850 X 565
118 KB
(182)
850 X 565
99 KB
(182)
850 X 565
98 KB
(182)
850 X 565
108 KB
(182)
850 X 565
129 KB
(182)
850 X 565
131 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(182)
498 X 750
97 KB
(182)
850 X 565
119 KB
(182)
850 X 565
108 KB
(182)
850 X 565
123 KB
(182)
498 X 750
84 KB
(182)
850 X 565
116 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(182)
850 X 565
106 KB
(182)
850 X 565
106 KB
(182)
850 X 565
124 KB
(182)
850 X 565
108 KB
(182)
850 X 565
113 KB
(182)
850 X 565
115 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(182)
850 X 565
112 KB
(182)
850 X 565
107 KB
(182)
850 X 565
114 KB
(182)
498 X 750
96 KB
(182)
850 X 565
95 KB
(182)
850 X 565
120 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(182)
850 X 565
124 KB
(182)
850 X 565
128 KB
(182)
850 X 565
125 KB
(182)
850 X 565
128 KB
(182)
850 X 565
135 KB
(182)
850 X 565
152 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(182)
850 X 565
144 KB
(182)
850 X 565
103 KB
(182)
850 X 565
121 KB
(182)
850 X 565
80 KB
(182)
850 X 565
134 KB
(182)
850 X 565
90 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
(182)
850 X 565
98 KB
(182)
850 X 565
136 KB
(182)
850 X 565
126 KB
(182)
850 X 565
108 KB
(182)
850 X 565
127 KB
(182)
850 X 565
152 KB
Click to enlarge Click to enlarge
(182)
850 X 565
121 KB
(182)
850 X 565
135 KB