Vid - Prud - Dragovija - Podgrede - Ograđ

 

 

->  List župe >>> Broj 11

 

ISSN 1331-9345 

Broj 11 - travanj 2006.godine

 

 

              

 

Lektorirala: Katica Pejar

Uredili: don Stanko Vrnoga i Jakov Vučić

Izdaje: Župni ured Vid

Tisak: Tiskara PLEĆAŠ-Metković

 

Naslovna i zadnja stranica: fra Josip Kešina na mladoj misi u Vidu

 

Tiskanje ovog broja lista potpomogli su: don Ante Vojnović, Srećko Marušić p. Andrije i Tiskara PLEĆAŠ iz Metkovića


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


na vrh

 

 

SADRŽAJ

Župnik:

Uvodna riječ

Branko Ilić

Povijesni prikaz o neretvanskoj bolesti

Branko Ilić:

Mjesto Vid-okrug Metković

Jakov Vučić:

O staroj kapelici Sv. Paška

Don Stanko Vrnoga

Mlada misa

Branko Ilić:

Ptičija gripa

Don Stanko Vrnoga:

Kršteni u 2005.godini

Vjenčani u 2005.god.

Umrli u 2005.godini

Branko Markota:

Kronološki pregled zbivanja u 2005. u župi

Marko Marušić:

Vidonjci-reprezentacija grada...

Branko Markota:

9.memorijalni turnir Ante Taslak

Branko Markota:

8.maraton lađa-poredak, veslači

Marko Marušić:

Milenijsko fotografiranje župe

Branko Markota

Velika pučka fešta u Vidu

Žarko Markota

Župljani u inozemstvu

Ivan Marušić

Obnova Domagojevih strijelaca

Iva Marušić

Ja sam mlada: ja hoću život pun...

DJEČIJI KUTAK

--------------------------------

Žarko Markota

Pregled dnevnih temperatura u Vidu 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impressum (kontakt) * © www.vid.hr  *