Vid - Prud - Dragovija - Podgrede - Ograđ

 

 

->  List župe -> Broj 6 >>> Zvona i zvonici u župi Vid 1/2

 

Zvona i zvonici u župi Vid

Jakov Vučić

            U četvrtom broju župnog lista napisao sam kratak osvrt o zvonima u našoj župi. Budući je to tema koja zaslužuje puno više pozornosti odlučio sam je ovom prilikom malo detaljnije obraditi.

            Danas naša župa posjeduje 8 velikih crkvenih zvona.

U župnom arhivu Vida označen godinom 1843. zapisan je podatak: “dado kapare u kampanea f 71”. Ovo bi bio jedan od prvih spomena vezanih za zvona ili zvonike naše župe. Na žalost nije jasno o kojem se zvoniku i kakvom poslu ovdje govori. Moguće je ovdje riječ o izgradnji zvonika stare župne crkve ili pak crkve Sv. Vida. U godini 1859 navodi se : “Kad sam okova zvono da sam meštru arača 9:48”.

Na zvoniku crkve Sv. Ivana na Dragoviji danas se nalaze tri zvona. Zvonik je sagrađen 1864. godine, o čemu svjedoči natpis uklesan na zvonu i podatak zapisan u župnom arhivu: “1864....Poarči sto sagradi kampanea na Dragovi 101”. U godinama prije gradnje ovog zvonika vjerojatno je uklonjen jedan stariji a crkva je temeljito obnovljena. Za godinu 1862.-63. spominje se niz troškova prilikom prekrivanja crkve Sv. Ivana na Dragoviji te izrade vrata i ostalog na istoj. U popisima inventara koje pišu župnici prilikom primopredaje župe u više se navrata spominju zvona na Dragoviji. Godine 1876. spominje se šest zvona na tri crkve, godine 1881. zvonik sa dva zvona na crkvi Sv. Ivana, godine 1890. pod rednim brojem 47 dva zvona na crkvi (Sv. Ivana) procjenjena vrijednost 45 forinti, godine 1896 po jedno zvono na crkvi Sv. Vida i Sv. Ivana, godine 1897. pod rednim brojem 17 jedno zvono na crkvi Sv. Ivana (sa jednim malim povrh, koje bi bilo šesto).

Godine 1907. ponovno se radi na crkvi o čemu svjedoči zapis“Prekriće crkve sv. Ivana na Dragoviji te nabavu jednog zvona za istu sakupljeni milodari u Americi 607:64”. Godine 1909. spominje se nabava jednog zvona za crkvu: “Za zvono (Samassi) za crkvu na Dragoviji 211:20”. Nakon ove nabave župa je vjerojatno posjedovala sedam zvona.

Na najvišoj preslici zvonika nalazi se malo zvono visoko 19 cm i promjera na dnu 22 cm. Zvono je krpljeno s unutrašnje strane plašta no opet je napuklo. Umjesto krune zvono ima jednu šipku koja je utaknuta u drvo i fiksirana vijkom. Udarni vijenac ukrašen je s dva plitka polukružna rebra. Iznad pregiba nalaze se još dva nešto istaknutija polukružna rebra. Iznad tih rebara uokolo zvona na plaštu su izrađena tri reljefna prikaza. Na čelu je prikazan Krist na križu klonule glave na desnu stranu. Desno od njeg je u plitkom reljfu prikazan do pasa svetac s perom u desnoj i knjigom u ljevoj ruci. Lik je izgleda golobrad i mogao bi pretstavljati Sv. Ivana Evanđelista. Lijevo od Krista prikazan je lik Gospe Karmelske. Desnom rukom pridržava Krista a lijevom mu pridržava nožice. Preko lijeve ruke visi joj škapular. Marija je na donjem dijelu ovalno rezana, kao da je ovaj prikaz rađen prema nekoj ikoni uokvirenoj srebrenim okvirom. Marija na glavi ima visoku bogato ukrašenu krunu. Iznad ovog prizora je profilacija pa friz palmeta pa opet profilacija.Na zvonu se ne nalazi nikakav natpis. Za sada nije poznato odakle i kada je ovo zvono nabavljeno. Vjerojatno se misli na njega kada se u popisu invantara iz 1897. spominje malo zvono. Isto bi se iz popisa dalo zaključiti da je ono nabavljeno i prije 1876. Prilikom rekvizicije zvona za vojne potrebe 1917. godine ovo je zvono zbog promjera dna manjeg od 25 centimetara pošteđeno. Na dvije donje preslice zvonika nalaze se dva nešto veća zvona.

Prvo zvono je u dosta dobrom stanju. Premazano je srebrnom bojom.  Promjer dna je 48 cm a visina 38 cm. Kruna se sastoji od šest radijalno položenih ušica u sredini spojenih stupom. Ušice su dosta tanke i kvadratičnog su presjeka. Visina krune 8 cm. Udarni vijenac je ravan, tek je na pregibu ukrašen jednostavnom polukružnom profilacijom. Iznad profilacije nalazi se friz dvopleta kojem se izmjenjuju manji i veći okulusi. Veći okulusi ispunjeni su rozetama a manji bradavičstim ispupčenjima. Iznad dvopleta je  jednostruka profilacija. Odmah iznad profilacije teče natpis pisan pravilnim slovima visokim 1.5 cm, (natpis okružuje ½ plašta): SV. M. MAJKO BOŽJA MOLI ZA NAS GRJEŠNIKE. Iznad ovog natpisa na dvije suprotne strane izveden je natpis radionice i reljef žene. Natpis radionice uokviren je bogatim okvirom kojem se na vrhu u ovalnom ispupčenju nalazi mali istokračni križ. Unutar okvira je tekst: ZVONARNA in LIVARNA/ ŠT. VIDn/ LJUBLJANO/ LETA 1929/ ŠT. 504. Na čeonoj strani prikazan je ženski lik puštene kose, preklopljenih ruku bez aureole kako lebdi u oblaku vidljiv nešto ispod pasa. Lik je izveden u plitkom reljefu samo je glava plastičnije istaknuta. Iznad ovih reljefa teče friz trostrukih arkadica, potom profilacija pa friz horizontalno položenih ljiljanovih cvjetova i rozeta. Iznad ovog friza je jednostruka profilacija a potom pregib.

I drugo zvono je u dobrom stanju. Gledano s čela lijeva mu je strana krpljena. Prefarbano je srebrnom bojom. Promjer na dnu 43 cm. Visina zvona 35 cm. Kruna je ista kao i kod prethodno opisanog zvona. Udarni vijenac je ravan, tek je na pregibu ukrašen jednostavnom polukružnom profilacijom. Iznad profilacije nalazi se friz dvopleta kojem se izmjenjuju manji i veći okulusi. Veći okulusi ispunjeni su rozetama a manji bradavičstim ispupčenjima. Iznad dvopleta je  jednostruka profilacija. Odmah iznad profilacije teče natpis pisan pravilnim slovima visokim 1 cm, (natpis okružuje 2/5 plašta): NA SLAVU BOŽJU I ČAST SV. IVANA. 1929. Iznad ovog natpisa na dvije suprotne strane izveden je natpis radionice i lik Ivana Krstitelja. Natpis radionice uokviren je bogatim okvirom kojem se na vrhu u ovalnom ispupčenju nalazi mali istokračni križ. Unutar okbvira je tekst: ZVONARNA in LIVARNA/ ŠT. VIDn/ LJUBLJANO/ LETA 1929/ ŠT. 505. Na čeonoj strani prikazan je lik Sv. Ivana Krstitelja s janjetom u lijevoj ruci. Kažiprstom desne ruke svetac pokazuje janje. Između desne ruke i tijela provučen je tanki visoki križ od trstike na kom vijori zastavica. Reljef je plitak samo je glava Sv. Ivana i janjeta plastičnije prikazana. Uokolo Ivanove glave je aureola. Iznad ovih reljefa teče friz trostrukih arkadica, potom profilacija pa friz bršljnova lista s plodovima. Iznad ovog friza je jednostruka profilacija a potom pregib.

Ova dava zvona izlivena su u Sloveniji u ljevaonici Št. Vid nad Ljubljano. O tome uz natpise na zvonima svjedoče i podaci iz župnog arhiva. U blagajničkom dnevniku za godinu 1929. spominju se troškovi: “...15. 2. Zvonarni u Ljubljani 2400...Za prevoz zvona iz Ljubljane 263:50...Za pridignut zvono porez 146:50...Prevoz zvona Dragovijski 50...-isa za zvona sv. Ivana 2827...Malenici što radio oko zvona 101”. U župnom arhivu se također čuva i dopis koje je livarna poslala tadašnjem župniku 27. 02. 1929. To je odgovor na dopis koji je poslao Don Puratić 23. 02. iste godine. Odgovor glasi: “… što se tiče novih zvona dolaze u obzir kombinacije: As u teži kg 63 – C u teži kg 34/ G u teži kg 80 – B u teži kg 45/ Gis u teži kg 63 – B u teži kg 45. Ne preporučuje zvona s većom težinom s obzirom na mali zvonik”.

Stranica 1 >>2


na vrh

 

 

SADRŽAJ

Don Stanko Vrnoga:

Uvodna riječ

Jakov Vučić: Zvona i zvonici u župi  Vid

Don Ante Jurić: Početak školstva u Vidu

Ivan Volarević:

Moj Križni put

Žarko Markota: Sijelo i svadbeni običaji

Ante Pejar: Toponimi s područja naše  župe

Don Stanko Vrnoga:

Iz života župe

Don Stanko Vrnoga:

Prvopričesnici

Don Stanko Vrnoga: Krizma-15.6.2002.g

Don Marin Škarica:

Don Ante Vojnović zlatomisnik

Branko Markota:

Peti maraton lađa

Ante Vučić: Memorijalni turnir "Ante Taslak"

Don Ante Vojnović:

O duhovnim zvanjima

Sestra Natanaela:

Karmelsko zvanje

Ivan Kešina:

Svijet je lijep

Mira Kešina:  Sv. Vidu

Hirundo: Majka

 

Foto zanimljivosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prilagođeno rezoluciji 1024*768