->  Foto 2006 >>> 26.8.2016.-bojanje crkve sv.Ivana u Prudu

Prud, 23.kolovoza 2006. - bojanje crkve svetog Ivana (foto Vicko Marušić)