->  Foto >>>    Događaji 2006: Radovi u crkvi: kameni prag na vratima

 

Vid, prosinac 2006.godine

Proteklih dana postavljen je i kameni prag na vratima župne crkve. Na desnim vratima postavljen je prilaz za invalide.