->  Foto 2006  >>> 29.10.2006.-radovi na stepenicama uz crkvu

Vid, 23.listopada 2006.godine (tekst i foto Marko Marušić)

Iza  crkve, ispred pomoćnog ulaza izgrađen  je prilaz sa skalinima i podestom kojih do sad nije bilo. Rad na toj replici starih vidonjskih SOLARA isklesao je i ugradio Boro Ramić od kamena koji je izvađen iz crkve prilikom  njenog uređenja.

U sakristiji je izrađen i sanitarni čvor pa je za potrebe istog izgrađena septička jama. Sve vodoinstalaterske radove izveo je Živko Boras dok je pripomoć svim majstorima bio Marko Kešina.

iza župne crkve zidaju se skalini i spajaju cijevi kanalizacije <<=>> Boro Ramić sam je isklesao i ugradio SOLAR iza sakristije

 Vjerni pomoćnik svim majstorima-Marko Kešina Boro Ramić

Živko Boras-Žiga obavio je sve vodoinstalterske radove