Gradiliste autoceste kod Malog Prologa (1 / 14)(1)
na ovom mjestu graditi će se čvor Ploče, spoj autoceste A1 sa brzom cestom prema Pločama sa istočne strane Malog Prologa uz sadašnju državnu cestu Sinj-Vrgorac-Metković