Serijal "Hrvatski kraljevi" u Vidu 29.9.2010. (12 / 24)(12)