Serijal "Hrvatski kraljevi" u Vidu 29.9.2010. (18 / 24)(18)