Serijal "Hrvatski kraljevi" u Vidu 29.9.2010. (19 / 24)(19)