Serijal "Hrvatski kraljevi" u Vidu 29.9.2010. (2 / 24)(2)