Serijal "Hrvatski kraljevi" u Vidu 29.9.2010. (24 / 24)(24)