Serijal "Hrvatski kraljevi" u Vidu 29.9.2010. (3 / 24)(3)