Serijal "Hrvatski kraljevi" u Vidu 29.9.2010. (5 / 24)(5)