Serijal "Hrvatski kraljevi" u Vidu 29.9.2010. (6 / 24)(6)