Serijal "Hrvatski kraljevi" u Vidu 29.9.2010. (9 / 24)(9)