->  Foto 2011 >>> 30.8.2011.: -novi put za Dragoviju

 

Novi put za Dragoviju
foto BM

27.8.2011.-tko nije imao prilike odavno otići na Dragoviju može vidjeti novu trasu puta koja dijelom ide starom cestom samo u novom ruhu. Na dijelu ispod Kuline, kod malene kapelice s Gospinim kipom starim betoniranim putem se može samo pješice dok novi put ide uniže i s manjim usponom te se spaja sa starim kod prve krivine ispod svetog Paške. Zatim nastavlja dalje istim dijelom do poviše Ograđa. Na prvoj krivini iza zadnje vikendice može se i starim betoniranim putem i novim a na zaravani iznad se oba spajaju. Malo prije Dragovije put se još jednom račva kao i prije same crkve koju obilazi desetak metara ispod starog puta i uniže do prvih kuća. Ovaj novi put duplo je širi, ravniji  i komtno se mogu mimoići dva vozila na svakom dijelu. Kod svetog Paške napravljeno je veće proširenje kao svojevrsni vidikovac. >>> Ranije fotke

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

šumski put iznad Pruda

i novi put iz Vida

Ispod Kuline starim dijelom betonskom stazom

se može samo pješice; pogled natrag

kapelica ponovno na mjestu

kod sv. paške

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
na krivini iznad

sv. Paške...

...i nešto niže iznad Ograđa prije Dragovije, stari

i novi put (lijevo)

stari o novi put prije crkve