->  Foto 2024 >>> 21.4.2024.: -Agave iz Vida za hvarsku čipku

VIDONJSKE AGAVE ZA UNESCOVU NEMATERIJALNU KULTURNU SVIJETSKU BAŠTINU

21.4.2024. - Prije tridesetak godina sa Hvara u Vid su donešene presadnice agave od kojih se presadilo na desetke istih po cijeloj župi i dalje. Došlo vrijeme da se vidonjska na neki način vrća kući. Uslijed vađenja, bolesti i drugih razloga nje ponestaje na Hvaru, bar u svrhu za koju je prva pošiljka otpremljena na Hvar. U Hvaru postoji samostan Benediktinki koji je poznat po izradi čipke od niti izvučenih iz listova kaktusa Agave i ta njihova rukotvorina je uvrštena u UNESCOV popis nematerijalne kulturne svjetske baštine.
Izrada čipke je mukotrpan i dugotrajan proces a po razgovoru sa redovnicama najteži dio je izvući dovoljno dugu i kvalitetnu nit te je posebnim procesom obraditi kako bi bila uporabljiva za vez čipke. Sami listovi moraju biti zdravi, ne presavijeni i dugi minimalno jedan metar. Prva pošiljka od desetak listova upilana je na prostoru oko župne crkve te dostavljena Benediktinkama koje će nakon vađenja niti provjeriti njihovu kvalitetu odnosno razlikuju li se po kakvoći od onih uz more te ako zadovolje svakih mjesec dana trebala bi jedna takva pošiljka.
Ovim putem obaviještavamo sve koji imaju zasađene Agave da se jave ukoliko žele listove opisanih karakteristika darivati Benediktinkama. (MM)

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

hvarska čipka: