->  Narona  ->  Foto >>> Foto radovi na muzeju: radovi 2006.-veljača 2006

Foto-galerija: radovi na muzeju Narone

Vid, 28.2.2006.g. (foto i tekst MM)

Nakon montaže krovnih čeličnih nosača pristupilo se montaži betonskih elemenata koji se slažu između nosača.

Međusobni spojevi bit će ojačani armaturom i zaliveni betonom .