->  Narona  ->  Foto >>> Foto radovi na muzeju: radovi 2006.-kroz srpanj 4

 

Vid, 28.srpnja 2006.-gradilište muzeja Narone (MM)

"zasjali palaci antike ..." prvi put osvijetljena unutrašnjost...

čisti se Augusteum upaljena svijetla

Lijevo dolje: skida se zaštitni pokrov sa naronitanskih zidova... DESNO dolje:

ispred muzeja pravi se privremena nadstrešica pod kojom će se vraćati konzervirani naronitanski mozaik. Nastrešica služi za zaštitu od prevelike vrućine a i od eventualnih oborina.

svijetlo na terasama

gotovo nakon godinu dana kran demontiran <= > radnici na zaslužernom odmoru