kontakt

 

 

->  Župa Vid >>>  Povijest župe

 

Povijest župe

Kod svog prvog doseljenjanovog stanovništva, (od bečkog rata) i ova je župa sačinjavala dio prostrane podjezerske župe. Kod kasnijeg razgraničavanja župâ koje je uslijedilo iza 1715.godine (oko 1720.) Vid sačinjava dio župe Borovaca ili bolje u Borovcima je sijelo župnika, dok se župa zove Vid i smatra se nastavkom stare Narone (koja je nekoć bila sijelo biskupa). Tadašnja župa obuhvaćala je slijedeća sela: Vid, Dragoviju, Nova Sela, Borovce, Rujnicu i Desne.

Prud se tada ne spominje, iako se on navodi u jednom dokumentu Dubrovačkog arhiva 1399.godine. Prud se u tom starom dokumentu spominje zbog vode koja je bila uskraćivana duborvačkim podanicima, a ne kao naselje. Naselje u Prudu novijeg je datuma i nastalo je najviše doseljavanjem obitelji iz Dragovije.

Makarski biskup Stjepan Blašković na pastirskom pohodu 25.svibnja 1733.godine podijelio je tadašnju župu Vid na dvije: "Dijelimo …župu Vid na 2 župe, naime sela Vid, Dragovija i Vratar povjeravamo jednom župniku sa 22 kuće, a župska crkva će biti ona Bl. Dj. Marije od Snijega u Vidu…", dok su ostala sela: Borovci, Nova Sela, Rujnica i Desne pripala župi Borovci. U idućim godinama nova župa je bila ovisna o župi Borovci čiji su dušebrižnici vršili službu u Vidu i Dragoviji. Godine 1765. župa je dobila svog župnika don Barišu Vitanovića koji se nastanio na Dragoviji, najprije u privatnim kućama, a potom u skromnoj župnoj kući, i na taj način je odcijepljena od Borovaca. Tadašnji župnik stanovao je na Dragoviji najviše jer je nezdravo bilo stanovati u Vidu zbog komaraca i malarije. Župna kuća u Vidu sagrađena je negdje oko 1860.godine troškom vjerozakonskog fonda, malo ispod župne crkve pri vrhu brežuljka.

Statistika župe prema raznim popisima:

- 1733.godine: 22 obitelji

- 1840.godine: 458 osoba u 65 obitelji

- 1843.godine: 429 osoba

- 1845.godine: 434 osoba

- 1850.godine: 471 osoba

- 1867.godine: 515 osoba u 70 obitelji

- 1882.godine: 525 osoba

- 1890.godine: 532 osoba

- 1898.godine: 749 osoba

- 1939.godine: 1300 osoba

- 1971.godine: 1365 osoba u 289 obitelji

 

 
   

na vrh

 
 

impressum (kontakt) * © www.vid.hr  *