Vid - Prud - Dragovija - Podgrede - Ograđ

->  List župe -> broj 2 >>> Izgradnja crkve Svetog Ivana

 

Izgradnja crkve Sv. Ivana u Prudu

       Selo Prud jedno je od mlađih sela župe Vid. Nastalo je većinom preseljenjem pučanstva iz starog sela Dragovije u prekrasnu udolinu uz sam izvor rijeke Norin. U prošlosti mu je važnost davala blizina granice s negdašnjim Turskim carstvom. U novije vrijeme selo zahvaljujući pogodnom položaju i vrijednosti njegovih stanovnika ubrzano raste i širi se, tako da je sada drugo po veličini u župi.                                                         

     Budući da Prud, zbog neimaštine i nepovoljnih povijesnih okolnosti, nije imao crkvu, a broj stanovništva se naglo povećao, osjetila se neodgodiva potreba za izgradnjom mjesne crkve. Pučanstvo se zdušno prihvatilo te zadaće. Samo mjesto izgradnje crkve riješeno je tim što su mještani darovali zemljište na, moglo bi se reći, najpovoljnijoj lokaciji, negdje po sredini sela. Vidjevši da dozvola za gradnju crkve neće biti dobivena odlučeno je da se objekt gradi kao privatna kuća. Radovi su lijepo napredovali kada je od suda dobiveno rješenje da  se građevina pošto ne odgovara namjeni ima rušiti. Bilo je teško, ali smo ipak crkvu spasili od rušenja. Tražili smo legalizaciju, i premda ona nije dobivena, nastavljali s radovima. Uz crkvu smo uređivali i okoliš što, nije bio nimalo lagan posao.

 

Crkva u Prudu u vrijeme izgradnje (Župni ured Vid)

     

     Moram istaknuti, premda materijalne prilike nisu baš bile najbolje, da smo ipak uspjeli da  crkva ima sve što joj pripada. Dobili smo od Nadbiskupije 20.000 DM, a sve je ostalo prikupio narod Pruda.

     Proslava blagoslova crkve bio je dan za pamćenje. Slavlju je prisustvovalo oko2.000 vjernika, a na ručku više stotina uzvanika.

     Malo selo učinilo je veliko djelo, a svaka nedjeljna misa u 8 sati i 30 minuta neka bude potvrda toga.

 Don Jure Marasović


na vrh

 

 

SADRŽAJ

Don Stanko Vrnoga:

Uvodna riječ

Dr. Emilio Marin:         Kula don Bariše Ereša, župnika Vida

Jakov Vučić: Katastarske mape sela Vida

Zoran Volarević:

Stari Čamci u dolini Neretve

Don Stanko Vrnoga:

Štovanje Djevice Marije

Don Jure Marasović:

Izgradnja crkve sv. Ivana

Don Stanko Vrnoga:

Iz kronike naše župe

Žarko Markota:

Mjesne legende ili kako je nastao Vid

Ante Pejar:

Pomoć djeci i roditeljima

Don Stanko Vrnoga

Župnikov osvrt na biskupov

DJEČJI KUTAK
 

 

 

 

 

 

 

 

prilagođeno rezoluciji 1024*768