Vid - Prud - Dragovija - Podgrede - Ograđ

->  List župe -> Broj 3 >>> Toponimi u Vidu i okolici

 

TOPONIMI – nazivi područja u Vidu i okolici

Markota Žarko

 

 1)              NA LUKI (LUKE, LUKA) – područje od “GRADA” do “PEŠKERE” gdje je u rimsko vrijeme bila luka.

2)              SLANICA – područje ispod PEŠKERE uz CRKOVNJAK gdje je nekad tekao Norin.

3)              ORAPAK (OREPAK) – brdovita istaka u TUZBELJU u obliku životinjske orepine – repa.

4)              PEŠKERA – mjesto od mosta do ispod kuća Filipa Sutona i Džide (pijaca – peškarija??).

5)              PLIVOR – mjesto gdje su krave uplivavale.

6)              BARE – više mjesta s istim nazivom.  Postoje Bare i ispod Markotovih kuća, na Glibuši kod prvih kuća...

7)              POD KULOM – mjesto kod “KRIŽA”, ispod Sutonovih kuća, gdje je bila kula u vrijeme Rimljana.

8)              KRIŽ – mjesto gdje je postavljen kameni križ.

9)              KEKAVICA – mjesto današnje čekaonice, centralni trg u selu u vlasništvu Dodiga iz Vreštice.

10)        VELIKA RIVA – na mjestu bivšeg bućališta i MALA RIVA – ispred Sutonove gostionice.

11)        LENJAK – stari naziv za mjesto kod bešovih starih kuća (danas Vidovića, Vučića i Ramića).

12)        GLAVICA – maleni maleni brežuljak kod Erešovih bara.

13)        GALIJA – proširenje Norina blizu Podrujnice gdje su se u rimska vremena vezali veliki brodovi – galije.

14)        JASEN – područje iznad “GALIJE” nekada obraslo stablima jasena.

15)        BEŠOV VIR – mjesto gdje se Glibuša ulijeva u Norin, bio u vlasništvu Beša.

16)        RAMIĆA VIR – vir na Norinu u blizini crkve Sv. Vida.

17)        NA ‘NOJ STRANI – područje s drruge strane Norina, preko mosta.

18)        GRAD (NA GRADU) – dio oko pošte gdje su se zidine stare Narone najbolje sačuvale a ujedno su na tom mjestu bila jedna od vrata grada.

19)        KRČEVINA – iskrčene njive iznad kuće Pere Borasa.

 

GLIBUŠA/JERKOVAC

20)        GLIBUŠA – rukavac koji se protezao od Norina (kod Bešova vira) do “Bočine” i uvijek bio glibav, muljevit.

21)        GREBAK – preko Glibuše nasuprot zemlje Ante Bukovca (šumara) pa skoro do zemlje Drage Pejara, je greben na kojem je stajala rimska stražarnica.

22)        ĐARDIN – tvrdi teren preko Glibuše nasuprot raskrsnice.  Pretpostavlja se da su tu bili rimski ljetnikovci i parkovi (đardini) a da je straža bila kod Jakova Vučića jaruge.

23)        CENER – dio ceste VID – METKOVIĆ koji se odnosi na pravac između raskršća i “Opuzenke”.

24)        CRNI PUT – cesta od kružnog toka do Vida je bila crna od nasipane šljake iz parnih lokomotiva – “Ćira” pa joj otud i naziv.

25)        DILIĆI – male njive, dili (djelovi) na području od raskršća do “TUMBINA”, s desne strane ceste (kad se ide prema Metkoviću).

26)        “TUMBIN” – relativno noviji naziv za betonski most ili “tunel” 50-ak metara od raskrća prema Metkoviću.  Služi za slobodan protok vode s jedne strane ceste na drugu.

27)        SMOKVICA – područje preko Glibuše, od kuće Ivana Vidovića do “ĆOŠE”, na kojem su se nekada uzgajale smokve.

28)        GUVNICA (GUMNICA) – mjesto kod crkovnjaka na Glibuši gdje su bila gumna za vršenje žita.

29)        DILI – njive koje su puno puta djeljene a nalaze se na području od “Opuzenke” prema gumnici.

30)        ĆOŠA – zemlja kod kuće Tonćija Šiljega u obliku ćoška, predstavlja granicu s Hercegovinom.

31)        BILE ZEMLJE – zemlja kod kuće Branka Ilića, ljeti se bijelila od ljetine, a zimi od vode koja bi je preplavila.

32)        GAZ – uzvišenje do koga se moralo gaziti u blizini Bilih zemalja.

33)        VELIKE (ŠIROKE) LIVADE – nalazile su se kod “Opuzenke”.

34)        ROKŠIĆI – područja između Jerkovca i Velikog strimena.

35)        BUNTUŠA – zemlja u posjedu Buntića  kod jaruge Brnjke Marušića.

36)        BUS (BUSENJE) – uzvišenje kod Velikog strimena kojeg je Neretva u davnodoba nanjela.  Danas predstavlja granicu s Hercegovinom.

37)        POJILAJI – dio između Smokvice i Glibuše, nasuprot Ćoši gdje  su se pojila goveda.  Predstavlja granicu s Hercegovinom.

 

VID/PODGREDE

38)        TUZBELJ – zove se tako jer su se tamošnji stanovnici stalno tužakali i svađali sa prvim doseljenicima u Vid.

39)        KEŠINOV BRIG – u Tuzbelju, u posjedu Kešina.

40)        KOMORAČEVAC – predio iza Kešinova briga prema Crnom docu, obrastao komoračem u prijašnjim vremenima.

41)        CRNI DOLAC – dobio je ime po crnom-tamnozelenom raslinju koje je tu raslo: zelenika, smrić, česmirka.

42)        PODGREDE – brdašce, gledano odozgo izgledalo je kao greda pa je mjesto ispod te grede logično podgreda.

 

VID/DRAGOVIJA

43)        KLANAC (NA KLANCU) – klanac / usjek prema Mešićevim kućama tj. prema Crnom Docu.

44)        KULINA – stjenovita izbočina  prema Dragoviji.  Naziv je vjerojatno dobio jer izgleda kao stomak odnosno kulen u sinje.

45)        DUGE NJIVE – dugačke njive iznad Klobučića kuća pa prema Kulini.

46)        STANINE – prostiru se ispod Sv. Paške prema Crnom Docu.  Nekad su tu stanovali prastanovnici Vida pa je moguća veza imena i glagola stanovati.

47)        VODICE – područje ispod Ograđa gdje su se na više mjesta nalazile kamenice i čatrnje s vodom.

48)        OGRAĐ – je područje koje je nekad bilo svo ograđeno i ozidano.

49)        JEČMIŠTE – se nalazilo na Ograđu a na njemu se sijao ječam.  Postoji i MARUŠIĆA JEČMIŠTE koje su Marušići jednim djelom zvali KRAVAČINA (jer su se na njemu napasale krave) a drugi dio su zvali DUBIĆI je su na njemu rasli dubovi.

50)        DRAČEVE TORINE – je dio iznad Ograđa prema Dragoviji na kojem je rasla drača i nalazili se torovi mještana Dragovije.

51)        MRDOKO’ (MRDOKOL) – Mrki / tamni dolac ispod Gradine u vlasništvu Marušića i Volarevića.

52)        PRIVORAC – također dio ispod Gradine u vlasništvu Markota, Marevića, Taslaka, Prusaca.

53)        KRSTAĆE – u blizini Privorca gdje su gomile, izgledaju kao ljudske krsti (kralježnica).

54)        LOKVICE – ograde Volarevića-Papića iznad Krstaća prema Požaru u kojima bile iskopane lokve za vodu za pojenje stoke i ovaca.

55)        KVEŠUŠA – područje iznad PRUSKE DRAGE koja se nalazi u blizini današnjeg vodovoda, tj. iznad Marušića kuća.  Druga PRUSKA DRAGA se nalazi iznad Jakića kuća prema Ljubuškom.

56)        POŽAR – gaj ili šuma iznad Vida, vjerojatno je nekad davno bilo opožareno područje.

57)        MARUŠIĆ GRADINA – bila u posjedu Marušića a sada su vidljivi ostaci gradine tj. naselja, vjerojatni iz ilirskog doba.

58)        JAMA GOLUBINKA – jama u blizini Gradine koju su nastanjivali golubovi.

59)        MAREVIĆA ZLOKOP – njiva na Dragoviji koju je bilo teško obrađivati pa se i zove zlokop.

60)        LELEKOVAC – područje na Dragoviji u posjedu Volarevića-Grcana.

61)        VLAKA – zaravan na Dragoviji.

62)        DOCI – dolac ispod Dragovije prema novim selima.

63)        PLEĆAŠEVO RAZDOLJE – ograda iznad Vreštice koja razdjeljuje dva doca.

64)        ĆIRKOV BRIG – nalazi se na Dragoviji.

65)        MAREVIĆA GOLOVRO – je goli vrh od Dragovije prema Pozloj Gori.

66)        BOŽIČINA JAMA – jama na Dragoviji ispod Ćirkovih ograda prema Rotnom docu u koju je davno bačena jedna Božica koju je ubio prijatelj njenog zaručnika.

 

VID

67)        UPLAV – rukavac Norina ispod Markotovih kuća koji završava MARKOTOVOM LUKOM.

68)        PRISTUPAK – predstavlja mjesto gdje se pristupalo Norinu radi uzimanja vode ili pranja robe a ujedno je bio i pristanište za Brnasove i Metovićeve trupice.

69)        KLAČINA – područje od Pristupka do Metovića ograde na kome su se u davna vremena palile klačine.

70)        ŽENSKO VRILO – predstavlja nekoliko malih izvora iz kojih voda neprimjetno izvire, a nalazi se u Metovića ogradi. 

71)        PISAK – mjesto na kome se nalazilo sitnog bijelog pijeska nastalog mrvljenjem kamena.

72)        METOVIĆA KUK – stjenovita izbočina poluokružena blatom, bila u vlasništvu Metovića.

73)        IVANOVA DRAGA – draga između Vida i Pruda koja je dobila ime po nekom davnom vlasniku.

74)        BABINA I DEDINA ŠKRINJA – po legendi, ispod stijene na kojoj su isklesane bilo je zakopano zlato u doba starih rimljana.

 

PRUD

75)        ZEČUŠA – područje kod raskršća ispred kuće Milenka Jakića gdje su obitavali divlji zečevi.

76)        BOBOVIŠTE – područje iznad Zečuše prema brdu grje se nekad sadio bob.

77)        KRIVAČA – područje kod današnje trafostanice u Prudu.  Ime je dobilo zbog prirodne krivudavosti tla.

78)        PIŠTETE – mjesto između Pruda i Crnića gdje voda neprimjetno pišti, izvire iz zemlje.  U blizini je nalazište ilovače.

79)        GOMILA – mjesto iznad Marušića kuća gdje se nalazi ilirska gomila.

80)        KRSTINE – nalazi se iznad Gomila a izgledaju kao krsti – kralježnice.

81)        UPLAV – kod CRNIĆA je mjesto gdje su uplovljavale pruske trupice a na ostacima je bivše rimske srtražarnice.

82)        ELESKOVAĆA – područje ispod crkve u Crnićima gdje se nalazi i jedan mali izvor.

83)        VELIKE NJIVE – vlasništvo Taslaka.

84)        CRNIĆI – dobili naziv po crnom raslinju (zelenika i sl.).

85)        PRUSKA ILI DUBOKA DRAGA – na izlazu iz Pruda prema Ljubuškom.

86)        DJEVOJAČKA DRAGA – draga oko 1km udaljena od Vrila prema Ljubuškom gdje su djevojke čuvale ovce.  Sada se zove ČAVINA-LAZINA DRAGA.  Iznad nje je GALINA PEĆINA.

87)        KLAČINSKA DRAGA – nalazi se u blizini sadašnje granice kod ilirske gomile a ime joj kazuje da su se tu nekada palile klačine.

88)        MARUŠIĆA NJIVA ili MALA ORANICA – je ograđena njiva s lijeve strane ceste, a s desne je draga zvana VRULJA.

89)        KULINA – mjesto na kojem je stajala turska kula a nalazi se od Marušića njive prema Ljubuškom.

90)        STRAZBENICA – malo dalje od Kulina je mjesto gdje je bili turska straža i pogranični kamen s natpisom “granica”.

91)        ROTNI DOLAC – nekad je bio obrađen i dosta rodan odakle i vuče naziv ROTNI = RODNI.

92)        STANINE – područje iznad Jozarićeve/Marušićeve ograde gdje su nekad stanovali Marušići.  Ime se može protumačiti kao mjesto gdje se stalo / stanovalo.

93)        VLAKA – zaravan bilzu Stanina.

94)        KRAVAČINA KONJADŽIĆEVA I CAREVA – mjesto gdje su te obitelji napasale krave.

95)        VOLERIĆEVE KRČEVINE

96)        RIPIŠTE I LAZINICE – gdje se sadila ripa = repa. 

97)        TORINE – mjesto gdje su bili torovi Volarevića.

98)        PLEĆAŠKE KRIVODOLINE – (Krivi doci).

99)        MILOŠEVICA – ime je dobila po nekom davnom vlasniku Milošu ili Miloševiću (?).

100)  GRABAČICA – po grabovini.

101)  VRUĆICA I KOTLINA – mjesto gdje je bilo vruće a drugo je izgledalo kao kotlina.

Vid , 1999.godine

 


na vrh

 

 

SADRŽAJ

Mr.sci Zoraida Demori Staničić

Obnova crkve sv. Nikole u Borovcima

Don Stanko Vrnoga:

Poginuli iz župe

Marko Marušić

Uskršnji žudijski običaji

Marko Marušić:

Vidonjski gusari

Ante Pejar:

O ženskoj narodnoj nošnji

Don Ante Vojnović:

Moja sjećanja na župu Vid

Nedjeljko Kaleb:

Moji doživljaji u ratu 1941.-1945.

Don Stanko Vrnoga:

Iz života naše župe

Jakov Vučić:

U kralja od Norina

Žarko Markota:

Toponimi u Vidu i okolici

Pava Begić:

Blagdani u djetinjstvu

Dječiji kutak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prilagođeno rezoluciji 1024*768