Vid - Prud - Dragovija - Podgrede - Ograđ

->  List župe -> Broj 7 >>> Početak školstva u Vidu

 

Početak školstva u Vidu II

Don Ante Jurić

Ovaj list u prošlom broju donio je kratki prikaz o početku škole u Vidu. Zbog ograničena prostora rukopis je nešto skraćen i nisu mogli biti objavljeni svi sačuvani imenici i zapisnici, pa ih javnosti nudimo u ovom broju. S arhivskom građom "čudesa" se događaju, odjednom nestanu ili ih proguta požar, odnese poplava, uništi ratni vihor ili se zametnu u premještanju pismohrane na drugo mjesto. Umnoženi će se lakše sačuvati, uvjek će se koji primjerak sačuvati. Osim toga objavljena građa istraživačima olakšava rad i korištenje.

Spomenuto je da je pomoćnu pučku školu u Vidu počeo držati župnik don Nikola Vežić 1857. godine. Vodio je župu Vid samo godinu dana. Za njim je došao don Marko Marušić i ostao, također samo godinu dana. Nasljedio ga je radišni i sposobni don Stjepan Čulić. I on je ostao tek jednu godinu. Ipak je organizirao i držao pučku školu. Preslik školskog imenika prvog polugodišta 1859/60. godine objavljen je u prošlom broju ovog lista. Ovdje se donosi preslik imenika s ocjenama, popisan na kraju školske godine 17. rujna 1860. godine. (Ocjene učenika koji su pohađali prvi razred pučke škole u ovoj župi kroz školsku godinu 1859/60.). Jednako je napisana i glava imenika drugog razreda. Učenik prvog razreda Ivan Vušković je otišao, vjerojatno je odselio. Sigurno je pohađao školu neko vrijeme, inače ga učitelj ne bi spominjao.

Imenici nisu tiskani formulari nego ih je učitelj ručno iscrtao i popunio.

Ovdje se donosi preslik još dva zapisnika i tri imenika.

Držimo korisnim objaviti zapisnik sjednice Općinskoga vijeća Općine Metković u čijem je sastavu i Vid. Raspravljalo se i glasovalo o nastavnom jeziku u školi. Ishod glasovanja pokazuje, kako se teško probijalo i ostvarivalo naravno ljudsko pravo da svak govori svojim materinjim jezikom. S druge strane uočljivo je kolebanje ljudi koji nisu dorasli svome vremenu i položaju, koje vode sebični interesi i ne osjećaju dušu svoga naroda. Usprkos svim slabostima i nedosljednostima glavara, narod je ostao veličanstven i sačuvao što je imao. Čestiti ljudi s narodom mogu učiniti mnogo dobra i olakšati budućnost.

Nakon Čulića došao je u Vid don Filip Srećko Mihovilović (Miovilović). Ostao je tek godinu dana. Držao je školu koju je 6. kolovoza 1861. godine pohodio školski nadzornik fra Vice Janović (Vidi prijevod u prošlom broju lista na str. 17).

Sačuvan je imenik učenika kojima je Mihovilović držao školu, (Popis u prošlom broju str. 16). Dao im je četiri ocjene: vjeronauk, čitanje, računanje i pisanje.

Nakon Mihovilovića došao je don Josip Gabrić. Držao je školu i nju je obišao kotarski školski nadzornik fra Vice Janović. (Prijevod zapisnika u prošlom broju str. 17)

Iz Gabrićeva vremena (1862 – 1865) sačuvana su dva imenika učenika na kraju školske godine 1861/62 ispisana na talijanskom jeziku "Catalogo degli scolari della scuola ausiliare di Vido". Prvi razred, niže odjeljenje dobili su tri ocjene: slovkanje, sricanje i računanje napamet. Prvi razred, više odjeljenje, dobili su pet ocjena: čitanje, pisanje diktata, sastav na hrvatskom, računanje i vjeronauk. (Popis učenika u prošlom broju na str. 17)

 Škola je radila s prekidima. Neprekidni rad omogućen je 1894. godine u crkvenoj kući gdje će ostati do 1961. godine.

U prošlom broju na strani 19-20 prikazali smo trnovit put do uvođenje hrvatskog jezika kao nastavnoga u svim školama i svim predmetima. Ovdje donosimo prijevod i preslik rasprave o nastavnom jeziku u Općinskom vijeću u Metkoviću. Odluka se odnosi na mjesnu školu i na sve škole u općini.

 Zapisnik

Općinske sjednice održane 14. travnja 1868. u uredu Općinskog vijeća Općine Metković pod presjedanjem predsjednika gospodina Marka Veraje

 Nazočni

 Nikola Gabrić, Lazar Popović i Mijo Sršen, članovi općinske skupštine

 

Vijećnici

Ivan Repeša

Filip Dominiković

Andrija Dominiković

Jozo Galov

Andrija Puljević

Mate Popović

Petar Mačica

Ivan Obradović

Ivan Soče

Martin Matić

 Ivan Bulum

 Stjepan Vučić

Mijo Martinić

Ilija Medar

Šriro Vlašić

Andrija Brečić

Petar Mičić

Mijo Obradović

Ivan Vidović

Jakov Fabbiani

Ivan Veraja

Jakov Dunčić, tajnik zapisničar

Budući da je zakonit broj prisutnih članova Vijeća, predsjedatelj u 10 sati proglašava sjednicu otvorenom s ovim dnevnim redom:

1.

Dopis od 8. ožujka tekuće godine pod br. 253 mjesnog Kotara koji se odnosi na Vladinu okružnicu od 21. veljače 1868. br. 3090 glede nastavnoga jezika koji bi se upotrebljavao u školi u Metrkoviću.

(Ispušta se)

 

            Zapisničar već čita Notu kojoj je godina, stavlja prvu točku dnevnog reda*

            Član Općinske skupštine gosp. Nikola Gabrić predlaže slijedeće: jezik hrvatski neka bude nastavni jezik u mjesnoj školi, a talijanski jezik neka se isključi čak i kao obvezni predmet.**

            Vijećnik gosp. Filip Dominiković predlaže: neka nastavni jezik u osnovnoj mjesnoj školi bude talijanski. Hrvatski (Ilirski ) nije obvezan, ipak žele li roditelji da se njihovo dijete bezuvjetno poučava na slavensko-dalmatinskom, učitelj je obvezan tako poučavati.

            Predsjednik stavlja na glasovanje Gabrićev prijedlog, bi odbijen sa 16 glasova protiv 9 koji su prihvatili prijedlog.

            Predsjednik stavlja na glasovanje Dominikovićev prijedlog, on bi prihvaćen sa 16 glasova protiv 9.

            Vijećnik Fabini predlaže, neka Vijeće odredi za početak da trebaju biti dva jezika.

            Vijećnik Filip Dominiković i drugi članovi drže Fabbinijev prijedlog suvišnim, budući da je prijedlog Gabrićev i onaj Dominikovićev već zaključen i stoga neka se Fabinijev prijedlog odbaci.

            Predsjednik stavlja na glasovanje Fabinijev prijedlog, a glasovalo je 12 za i 12 protiv. Predsjedatelj na temelju čl. 48 Općinskog pravilnika objavljuje da je strana u glasovanju dala glas protiv Fabinijevog prijedloga.

(Ispušta se)

 

            Pošto je tako iscrpljen dnevni red, načelnik je objavio završetak sjednice u 1 sat i 10 minuta poslije podne.

 

Potvrđuje Veraja, načelnik

Potvrđuje F. Dominiković, vijećnik

Andrija Brečić, vijećnik

 

Dunčić

            Sukladno izvorniku propisno oglašeno od Općinskog vijeća

            Metković, 30. studenoga 1868.

 

*   (U izvorniku je krnja rečenica, pa nije jasan smisao)

** (Hrvatski, u izvorniku serbo-croata)


(U listu je bila preslika 8 dokumenata iz Nadbiskupskog arhiva u Splitu-školski imenici i dr. dokumenti, koje nisam u mogućnosti objaviti na ovim stranicama-webmaster)


na vrh

 

 

SADRŽAJ

Don Stanko Vrnoga:

Uvodna riječ

 Don Ante Jurić:

Početak školstva u Vidu

Jakov Vučić:

Pregled arheoloških istraživanja

Željko Volarević-Špirić:

Dvi-tri crtice iz starije prošlosti

Ivan Vučić:

O pomalo zaboravljenim mjestima

Bernard-Valentin Marušić:

Moja sjećanja na II svjetski  rat

Jurica Ilić:

Preslice (kudilje) u Hrvatskoj

Žarko Markota:

Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije

Žarko Markota:

Prvi svjetski rat

Ante Pejar:

Sjećanja

Don Stanko Vrnoga:

Iz života naše župe

Branko Markota:

Veliki Petak 18.travnja 2003.g.

Branko Markota:

6.maraton lađa

Marin Volarević:

Prud i 6.maraton lađa

Marko Marušić:

Mladi i mi

Marin Marušić:

Prud

Blic vijesti

Sestra Natanaela:

Kako sam dobila redovničko zvanje

 

Dječiji kutak