->  Sport i udruge -> Mačkari >>> 2011. -Veliki mačkari u Vidu i Prudu

 

Veliki mačkari-8.3.2011.
Marko Marušić

Danas, na zadnji dan poklada, jutros u 6 sati okupili su se Veliki mačkari u školama Vida i Pruda i pripremali se za završni tradicionalni obilazak mista. Nakon pripreme i zagrijavanja u Zavali i prizemlju škole u Prudu susreli su se u 7:30 u Ivanovoj dragi, kratko razmjenili naputke, nazdravili jedni drugima i pošli u obilazak, Vidonjci Pruda a Pruđani Vida. Prudski domaćini pripremili su marendu za kolege iz Vida u školskoj dvorani a u Vidu župnik don Mladen Margeta sprema za Pruđane u župnoj dvorani. Marende su zakazane za 10 sati. >>> Foto: kako je bilo na marendi poslije

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
susret na "ničijoj zemlji"
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
priprema marende u župnoj dvorani...