->  Sport i udruge -> Mačkari >>> 2011. -Veliki mačkari 2

 

Veliki mačkari II-8.3.2011.

Marko Marušić

Kako je pisano u prethodnoj reportaži, točno u 10 sati mačkarske grupe skupile su se na dogovorena mjesta za marendu. U Vidu je don Mladen spremija za prudske a u dvorani OŠ Prud mačkari Pruda  za kolege iz Vida...Popodne je suđenje i završna večer u Prudu...

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

Click to enlarge

dolazak prudskih mačkara prid dvoranu u Vidu...
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
don Mladen stima tromlon još sitnice... ...možete počet ist... marenda u Vidu
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
  prije svadbene marende u Prudu
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
    sa svojom slikom i prilikom