Serijal "Hrvatski kraljevi" u Vidu 29.9.2010. (7 / 24)(7)