Vid - Prud - Dragovija - Podgrede - Ograđ

->  List župe -> Broj 11 >>> O staroj kapelici Sv. Paška

 

O staroj kapelici Svetog Paška

 

O kapelici Sv. Paška koja se nalazi Pod Ograđem dva puta je pisano na stranicama ovog lista. Prvi put nazvana je kapelicom,(1) dok je u drugom tekstu za istu upotrebljen termin ploča. (2) Ovom ću prilikom pokušati u kratkim crtama razmrsiti nejasnoće vezane uz ispravno nazivanje objekta.

Sv. Paško, kako ga ljudi inače nazivaju, bio je zidani kvadratični stup visok 112 cm, širok 71 cm i debeo 35 cm, načinjen od krupnijeg i sitnijeg priklesanog kamena vezanog vapnenom žbukom. Spomenik je na vrhu završavao zidanim poluvaljkastim krovom. Bočne stranice, stražnja strana i polukružni završetak s prednje strane izvorno su bili u potpunosti ožbukani, čime se postizao dojam monolitnosti. Pretpostavka o ožbukanosti ploha kapelice temelji se na fragmentarnim ostacima žbuke uočenim prilikom obilaska spomenika. Na prednjoj strani stupa, onoj koja je gledala prema jugoistoku, četiri su, kvalitetnije klesane, kamene grede tvorile nišu u koju je bila umetnuta ploča od kamena vapnenca dimenzija 45x45 cm. Na ploči su u plitkom reljefu u frontalnom postavu prikazani likovi Sv. Ante i Sv. Paška (Paskal, lat. Paschalis Baylon). Spomenik nije imao postolja, već je direktno ležao na kamenoj serpentini. Na stražnjoj strani, 27 cm niže od vrha pluvaljkastog zabata nalazio se otvor za polaganje darova dimenzija 18,5x13,5 cm. (3).

Ispravan hrvatski naziv za ovakav oblik spomenika, koji se najčešće susreće u literaturi je kapelica. (4) Srodan naziv susrećemo i u ostalim slavenskim kao i u njemačkom jeziku. (5) Uz kapelicu u svakodnevnom govoru u različitim dijelovima Hrvatske upotrebljavaju se i termini: kapela, poklonac, figura, lemozarnica i sl. U pučkom govoru Neretvanskog kraja za kapelicu se često rabio naziv figura. (6) O tome svijedoči i toponim između Krstača i crkve Sv. Ivana na Dragoviji.

Neispravno je dakle kapelicu Sv. Paška nazivati pločom, već se može reći da je to kapelica u čiju nišu je umetnuta ploča. Termin ploča nikako se ne može odnositi na zidane objekte, već isključivo podrazumijeva monolitni spomenik.

Inače na prostoru makarskog, imotskog, biokovskog i neretvanskog dekanata većina je kapelica posvećena  B. D. Mariji, a po broju ih slijede kapelice posvećene Sv. Anti. Za Sv. Antu je specifično da se često javlja u kombinaciji s drugim zaštitnicima, što je slučaj i kod naše kapelice. (7) Kapelice ukrašene reljefnim prikazima tipične su za neretvanski kraj. (8)

Pretpostavka da se, zbog restriktivnih turskih zakona, kapelice u našem kraju nisu podizale prije početka 18. st, čini se dosta uvjerljivom. (9) Prema pučkoj, usmenoj predaji dalo bi se naslutiti da je kapelica Sv. Paška nastala dosta davno i bila je najstariji spomenik svoje vrste u našoj župi.(10)

Jakov Vučić

 

1Ivan Vučić, O pomalo zaboravljenim mjestima naše župe, List župe Gospe Snježne 7, Metković 2003, str. 20-24, 23.

2 Marko Marušić, Sveti Paško, List župe Gospe Snježne 10, Metković 2005, str. 22-24.

3 Opis, tehnički snimak i fotografije kapelice načinio je autor ovog rada prilikom obilaska Ograđa 1996. godine.

4 Prema enciklopedijama kapelica je zidani stup s nišom u koju je umetnut kip, slika ili reljef. Enciklopedija likovnih umjetnosti 3, Zagreb 1964, str. 694, Enciklopedija hrvatske umjetnosti 2, Zagreb 1996, str. 75; Po Karlu Jurišiću, koji je načinio najcjelovitiji pregled ove vrste spomenika u našem kraju kapelica je: „…mala zgrada u koju čovjek ne može ući jer je napravljena isključivo za smještaj svetog kipa ili slike…“. Karlo Jurišić, Kapelice na području makarske biskupije i štovanje B.D.M., Bogorodica u hrvatskom narodu, Zagreb 1978, str. 203-227, 203; Isti se termin redovito rabi u znanstvenoj i stručnoj literaturi prilikom publikacije ove vrste spomenika. Anđela Horvat, Spomenici arhitekture i likovnih umjetnosti u Međimurju, Zagreb 1956; J. Šetka, Hrvatska kršćanska terminologija, 2. izdanje, Split 1976, str 119, 120; Karlo Jurišić, Gospine kapelice u Makarskom primorju, Marija – Vjerski list za Marijine štovatelje, IX, br. 5-9, Split 1971; Karlo Jurišić, Gospine kapelice u Makarskom primorju, Marija – Vjerski list za Marijine štovatelje, X, br. 1, Split 1972;  Žarko Španiček, Mala sakralna arhitektura u Slavoniji, Etnološka tribina 18, Zagreb 1995, str. 9-45; Damir Magaš, Vinjerac, Zadar 1999, str. 166; Marko Mustać, Privlačka toponimija, Privlaka, Zagreb 2000, str. 159-170, 169; Ivan Pažanin, Kapelice na Drveniku i Ploči, Zbornik otoka Drvenika, sv. 1, Drvenik 2000, str. 495-503; Stjepan Galić, Vir – nepresušno vrelo, Mostar 2001, str. 51, 63, 65-68; Ivo Bašić, Vir. Povijest mog otoka, Vir 2001, str. 106, 107; Živko Strižić, Blato na Cetini, Zagreb 2004, str. 131; Velimir Urlić, Prilog pomorskim stradanjima makarskih Primoraca, Makarsko primorje 7, Makarska 2005, str. 164.

5 Enciklopedija likovnih umjetnosti 3, Zagreb 1964, str. 694.

6 Karlo Jurišić, Kapelice na području…, str. 203, 204.

7 Karlo Jurišić, Kapelice na području…, str. 207.

8 Karlo Jurišić, Kapelice na području…, str. 216.

9 Karlo Jurišić, Kapelice na području…, str. 208.

10 Dio priča vezanih za nastanak kapelice zabilježen je u ranijim brojevima ovog lista. Vidi: Ivan Vučić, O pomalo zaboravljenim…str. 23; Marko Marušić, Sveti Paško…str. 22-24. Usporedbom sa brojnim srodnim spomenicima objavljenim u literaturi, pokušat će se odrediti vrijeme nastanka stare kapelice Sv. Paška, te dokučiti okolnosti njenog podizanja.

 


na vrh

 

 

SADRŽAJ

Župnik:

Uvodna riječ

Branko Ilić

Povijesni prikaz o neretvanskoj bolesti

Branko Ilić:

Mjesto Vid-okrug Metković

Jakov Vučić:

O staroj kapelici Sv. Paška

Don Stanko Vrnoga

Mlada misa

Branko Ilić:

Ptičija gripa

Don Stanko Vrnoga:

Kršteni u 2005.godini

Vjenčani u 2005.god.

Umrli u 2005.godini

Branko Markota:

Kronološki pregled zbivanja u 2005. u župi

Marko Marušić:

Vidonjci-reprezentacija grada...

Branko Markota:

9.memorijalni turnir Ante Taslak

Branko Markota:

8.maraton lađa-poredak, veslači

Marko Marušić:

Milenijsko fotografiranje župe

Branko Markota

Velika pučka fešta u Vidu

Žarko Markota

Župljani u inozemstvu

Ivan Marušić

Obnova Domagojevih strijelaca

Iva Marušić

Ja sam mlada: ja hoću život pun...

DJEČIJI KUTAK

--------------------------------

Žarko Markota

Pregled dnevnih temperatura u Vidu 2005.